logo

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 
 

Partner Strategiczny

Partner specjalny

 

Partner

 
 
 
 

Firma Współpracująca

HABA beton www200

Współpraca

 

Patronat Medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 
winieta drogi 10 2011 kontra
 
ViaExpert
 

Forum BARIERY 2016 odbędzie się bezpośrednio po III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2016” (24 – 25 lutego 2016 r.).

Dotychczasowe edycje wydarzeń poświęcone barierom ochronnym: I, II i III Ogólnopolskie Fora Specjalistyczne "Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2013, BARIERY 2014 i BARIERY 2015”, które odbyły się w poprzednich latach w Krakowie wzbudziły duże zainteresowanie.
Forum BARIERY 2016 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz aktualnych trendów rozwojowych.
Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich i uwarunkowań formalnych podczas Forum BARIERY 2016 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.
Podczas tegorocznej edycji Forum BARIERY 2016 szczególną uwagę chcemy poświęcić konsultacjom proponowanych zmian w "czerwonej książce" w zakresie urządzeń BRD, tematyce urządzeń dodatkowych montowanych na barierach ochronnych, bezpieczeństwu motocyklistów w zderzeniach z barierami, zaawansowaniu prac dotyczących urządzeń BRD wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych oraz problematyce barier na obiektach inżynierskich.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum BARIERY 2016 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny